Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY I RODZICÓW W SPRAWIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

termin działanie odpowiedzialny uwagi

10.09.2020

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

 

13.10.2020
03.11.2020

Konsultacje z rodzicami w sprawie omówienia postępów w nauce i zachowania uczniów.

Wychowawcy klas, Nauczyciele

 

22.12.2020

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednimi oraz nagannymi z zachowania.

Wychowawcy klas

 

26.01.2021

Zebrania z rodzicami, omówienie postępów edukacyjnych uczniów. Powiadomienie rodziców o ocenach śródrocznych.

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych i doraźnych zebrań Rady Pedagogicznej wynikających z bieżących potrzeb.


NUMERY KONT DO WPŁAT ZA BASEN I OBIADY

  • Konto do wpłat za basen: 84 1090 2705 0000 0001 3750 3211
  • konto do wpłat za obiady: 62 1090 2705 0000 0001 3750 3219