Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY I RODZICÓW W SPRAWIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

termin działanie odpowiedzialny uwagi

06.09.2022

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

 

14.10.202
14.12.202

Konsultacje z rodzicami w sprawie omówienia postępów w nauce i zachowania uczniów.

Wychowawcy klas, Nauczyciele

 

25.01.202

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

 


31.01.202


Ostatni dzień wystawiania ocen śródrocznych

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

4.02.202

KONIEC I SEMESTRU !

Wychowawcy klas

 

4.02.202

Rada klasyfikacyjna 

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

16-29.01.2023            

FERIE ZIMOWE

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

29.03.202

Konsultacje z Rodzicami

Wychowawcy klas

 

13.05.202

Ostatni dzień wystawiania zagrożeni oceną niedostateczną
i oceną niepodpowiednią/naganną z zachowania

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

31.05.202

Ostatni dzień wystawiania ocen proponowanych

Zebrania z Rodzicami

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

9.06.202


14.06.202                 

Ostatni dzień wystawiania ocen końcoworocznych


RADA KLASYFIKACYJNA

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych i doraźnych zebrań Rady Pedagogicznej wynikających z bieżących potrzeb.


NUMERY KONT DO WPŁAT ZA BASEN I OBIADY

  • Konto do wpłat za basen: 84 1090 2705 0000 0001 3750 3211
  • konto do wpłat za obiady: 62 1090 2705 0000 0001 3750 3219