Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
ZADANIE 3 - Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
 

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki IV-VI
Głównym celem zajęć wyrónawczych z matematyki będzie wyrównanie różnic edukacyjnych uczniów z klas IV – VI w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenie sprawności rachunkowej, poprawianie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej, utrwalanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwnia się nimi, rozwijanie umiejętności strosowania matematyki, usprawnianie posługiwanie się symbolami literowymi (dotyczy klasy VI) . Ponadto zajęci te pozwolą przełamać strach przed matematyką i przywrócą wiarę we własne siły. Każde spotkanie ugruntuje zdobytą wiedzę na lakcjach matematyki i pozwoli na poprawę osiągnięć z tego przedmiotu.
Zajęcia prowadzi Magdalena Lużyńczyk

2. Koło matematyczne
Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności ukrytych, wcześniej nieujawnionych. Zajęcia te pozwolą przygotować uczniów do udziału w rożych konkursach matematycznych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim międzyszkolnych. Ponadto zagadnienia dotyczące „ logicznego myślenia” rozwiną myślenie abstrakcyjne, nieszablonowe i pozwolą zapoznać uczniów z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu.
Zajęcia prowadzi Magdalena Lużyńczyk

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki klI-III
Zajęcia mają na celu wyrównanie umiejętności, wspomaganie kreatywnego myślenia matematycznego i wzmacnianie odporności emocjonalnej. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości. Uczymy się matematyki krok po kroku z wykorzystaniem m.in. metody i pomocy Montessori.
Zajęcia prowadzi p. Wioletta Pusz

  •