Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

ZADANIE 7 - Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas młodszych (I/IV) oraz uczniów z niepełnosprawnościami

 


1. Zajęcia rewalidacji indywidualnej
Celem zajęć jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych, psychicznych i społecznych, aby umożliwić dziecku wszechstronny rozwój w miarę możliwości do najpełniejszego rozwoju   i w konsekwencji przystosowania do życia społecznego. Konsekwentne realizowanie oddziaływań dydaktycznych daje szansę rozwoju intelektualnego dziecka, nabycia przez nie możliwych dla siebie form realizowania się, a w konsekwencji do aktywnego uczestnictwa w życiu.
Zajęcia będą prowadzone indywidualnie  z dostosowaniem do możliwości i potrzeb dziecka.
Zajęcia prowadzi p. Zofia Rogalińska

2. Zajęcia logopedyczne
Celem zajęć jest terapia logopedyczna obejmująca  swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
Każde zajęcia będą dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych celów wynikających z dokładnej diagnozy zaburzeń, dostosowane do wieku, umiejętności i możliwości każdego dziecka.
Zajęcia prowadzi p. Zofia Rogalińska

3. Terapia ręki
Zajęcia mają na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów ręki, stawu nadgarstkowego i palców rąk, płynnych ruchów pisarskich oraz napięcia stawowo-mięśniowego. Poprawiają sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową oraz prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego i kontrolowanie siły nacisku w trakcie pisania. Na zajęciach wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej przy pomocy różnych sprzętów i pomocy dydaktycznych. Warunkiem osiągnięcia pozytywnych wyników jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Zajęcia prowadzi p. Ewelina Golańska

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy I i IV  (2 grupy)
Zajęcia maja na celu pomóc uczniowi przezwyciężać trudności w opanowaniu określonych umiejętności, budować adekwatną samoocenę dziecka oraz zapewnić możliwość wszechstronnego rozwoju. Praca na zajęciach będzie obejmowała usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i orientacji przestrzennej. A  także usprawnianie funkcji słuchowej, doskonalenie techniki i tempa czytania, przezwyciężanie błędów i trudności w pisaniu, 
Podczas zajęć uczymy się również technik relaksacyjnych. 
Zajęcia prowadzi p. Wioletta Pusz

  •