Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

ZADANIE 8 - Indywidualizacja pracy z uczniem o SPE z klas IV - VI

 


1. Arteterapia
Zadaniem zajęć jest pobudzenie wszechstronnego rozwoju uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój prawidłowej osobowości. Poszukiwanie właściwych wzorców zachowań oraz dostrzeganie socjalnych i kulturowych motywów działania człowieka. Terapia przez twórczość umożliwia bezpośrednie dotarcie do ukrytych  w podświadomości treści za pomocą obrazu, rzeźby, rysunku, ruchu czy ekspresji muzycznej.
Zajęcia prowadzi p. Ewelina Golańska

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia kierowane są do uczniów, dla których w wyniku nieharmonijnego bądź opóźnionego rozwoju  opanowanie niektórych umiejętności jest utrudnione. Podczas zajęć skupimy się na sprawności manualnej, grafomotoryce, percepcji wzrokowej oraz słuchowej, pisaniu i czytaniu. Celem zajęć jest stworzenie   możliwości  wszechstronnego rozwoju, wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, tak aby w przyszłości uczniowie  mogli odnieść sukces. Na zajęciach będziemy stosować  zasadę stopniowania trudności, zaczynając od zadań prostszych powoli przechodząc do coraz trudniejszych. Warunkiem powodzenia terapii jest indywidualizacja pracy, systematyczność oraz powtarzanie ćwiczonych czynności.
Zajęcia prowadzi p. Joanna Skorupińska
 
3. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Program ten  przeznaczony jest dla uczniów klasy IV -VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka polskiego. Zajęcia odbywać się będą  raz w tygodniu. W trakcie lekcji wykorzystywane zostaną różne pomoce dydaktyczne: słowniki, karty pracy, pomoce multimedialne. Nauczyciel będzie przygotowywał zadania o zróżnicowany poziomie trudności dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Celem programu jest uzupełnienie wiadomości z zakresu kształcenia językowego,  z zakresu gramatyki i słownictwa, zwiększenie motywacji ucznia do nauki oraz  budowanie pewności siebie  w posługiwaniu się językiem ojczystym.
Zajęcia prowadzi p. Joanna Skorupińska

4. Zajęcia logopedyczne
Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy czemu ma posłużyć korygowanie zaburzeń mających różnorodną etiologię. W trakcie zajęć przygotujemy nasze narządy  mowy do wywołania zaburzonych głosek stosując np. ćwiczenia oddechowe czy artykulacyjne. Podczas zajęć wykorzystywane zostaną rożne gry, zabawy oraz karty pracy wspierające rozwój mowy dziecka.
Zajęcia prowadzi  pani Joanna Skorupińska

  •