Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
ZADANIE 1 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla klas IV – VI

 
1. Koło przyrodnicze – rozwijające zainteresowania
 
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV- VI szczególnie zainteresowanych przyrodą.
Na zajęciach uczniowie będą mogli poszerzyć i pogłębić  wiadomości i umiejętności przyrodnicze, rozwijać pomysłowość w myśleniu i działaniu. Treści z zakresu przyrody będą  przekazywane uczniom podczas atrakcyjnych zajęć, pobudzając do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijąc ich zdolności i zainteresowania, a także przygotowując do dalszej edukacji przyrodniczej. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczniom poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Zajęcia pozwolą zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem i ochroną jego zasobów. Będą również pobudzać aktywność dzieci, uczyć współdziałania w zespole, kształtować właściwie postawy i charakter młodego człowieka.
Zajęcia prowadzi p. Anna Jakimiuk.
Dokumenty:

 •  

2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody
 
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI  mających problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w zdobyciu wiedzy i umiejętności przyrodniczych, pozwalających sprostać stawianym im wymaganiom, rozwijać zainteresowanie światem przyrodniczym oraz przygotować uczniów do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym.
W niewielkiej grupie uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w lekcjach w terenie gdzie uczniowie bezpośrednio będą obserwować przyrodę doskonaląc umiejętność sporządzania notatek i rysunków obiektów. W trakcie zajęć stosowane będą różne metody aktywności m.in. wykonywanie doświadczeń,  korzystanie z gier dydaktycznych, praca z mikroskopem itp.
Zajęcia prowadzi p. Anna Jakimiuk.
Dokumenty:

 

 •  

 

 

ZADANIE 2 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych – zajęcia wyrównawcze
 

Zajęcia skierowane są dla uczniów z brakami w wiedzy informatycznej. Zakres obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej z uwzględnieniem potrzeb uczniów, m.in. doskonalenie posługiwania się terminologią informatyczną, obsługą komputera i jego praktyczne zastosowanie, korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej, tworzenie dokumentów. Celem jest opanowanie braków podstawowych wiadomości oraz zwiększenie kompetencji informatycznych. Zajęcia będą poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. Umiejętności które uczniowie nabędą będą przydatne w dalszej edukacji
Zajęcia prowadzi p. Robert Witczak.

Dokumenty:

ZADANIE 3 - Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
 

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki IV-VII
Głównym celem zajęć wyrónawczych z matematyki będzie wyrównanie różnic edukacyjnych uczniów z klas IV – VII w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenie sprawności rachunkowej, poprawianie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej, utrwalanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwnia się nimi, rozwijanie umiejętności strosowania matematyki, usprawnianie posługiwanie się symbolami literowymi (dotyczy klasy VI) . Ponadto zajęci te pozwolą przełamać strach przed matematyką i przywrócą wiarę we własne siły. Każde spotkanie ugruntuje zdobytą wiedzę na lakcjach matematyki i pozwoli na poprawę osiągnięć z tego przedmiotu.
Zajęcia prowadzi Dorota Siejkowska
Dokumenty:

"Poznajemy jednostki długości i jednostki masy"
 •  

"Rysujemy proste prostopadłe i proste równoległe oraz mierzymy katy"
 •  

"Rozwijamy spostrzegawczość i logiczne myślenie - gry „Przebiegłe wielbłądy”, „Pędzące żółwie”."
 •  

"Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie, wykorzystując „Magnetyczne odcinki tablicowe” i „Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła”."
 •  

"„Bingo”- ćwiczymy refleks i spostrzegawczość"
 •  

"Nauka przez zabawę - gry logiczne i matematyczne"
 •  

2. Koło matematyczne
Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności ukrytych, wcześniej nieujawnionych. Zajęcia te pozwolą przygotować uczniów do udziału w rożych konkursach matematycznych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim międzyszkolnych. Ponadto zagadnienia dotyczące „ logicznego myślenia” rozwiną myślenie abstrakcyjne, nieszablonowe i pozwolą zapoznać uczniów z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu.
Zajęcia prowadzi Dorota Siejkowska
Dokumenty:
 •  

"Rozwijamy spostrzegawczość i logiczne myślenie - gry „Przebiegłe wielbłądy”, „Pędzące żółwie”, „Carcassonne”"
 •  

"Poznajemy ułamki z magnetycznym sortownikiem koła oraz magnetycznymi odcinkami tablicowymi."
 •  

"Poznajemy jednostkę objętości - mililitr, wykorzystując cylindry miarowe."
 •  

"Wprowadzenie pojęcia liczby ujemnej, wykorzystując trójkątne domino."
 •  

"Nauka przez zabawę-gry logiczne i matematyczne."
 •  

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki klI-III
Zajęcia mają na celu wyrównanie umiejętności, wspomaganie kreatywnego myślenia matematycznego i wzmacnianie odporności emocjonalnej. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości. Uczymy się matematyki krok po kroku z wykorzystaniem m.in. metody i pomocy Montessori.
Zajęcia prowadzi p. Wioletta Pusz
Dokumenty: